Optimization of the Fuzzy Investment Portfolio during the Time Period

Inna Sydoruk, Yuri Zaychenko

Abstract


The problem of portfolio optimization under uncertainty is considered. For its solution the application of fuzzy sets theory is suggested. Fuzzy portfolio optimization problem during the time period is stated, its model is provided, investigated, and algorithm of its solution presented. This problem includes two main criteria – portfolio profitableness and risk. A mathematical model of this problem is constructed and explored. For better estimation of stock profitableness, Fuzzy Group Method of Data Handling (FGMDH) is suggested. The experimental investigations of the suggested approach are carried out. The results with optimal portfolios based on forecasted profitableness are presented and its efficiency is evaluated.


Keywords:

Forecasting; fuzzy portfolio; FGMDH; portfolio optimization; profitableness; stock prices

Full Text:

PDF

References


A.O. Nedosekin, “Monotonnyye portfeli i ikh optimizatsiya”, in Audit i finansovyy analiz, N2, 2002, pp. 68–72.

Sistema optimizatsii fondovogo portfelya (Simens Biznes Servisez Rossiya). [Online]. Available: http://www.sbs.ru/index.asp7objectID=1863〈=rus [Accessed: Sept. 5, 2014].

A. O. Nedosekin, “Sistema optimizatsii fondovogo portfelya ot Simens Biznes Servisez”, in Bankovskiye tekhnologii, N5, 2003.

A. O. Nedosekin, “Optimizatsiya biznes-portfelya korporatsii”. [Online]. Available: http://sedok.narod.ru/s_files/2003/Art_070303.doc

P. Yu. Zaychenko, M. Yesfandiyarfard, “Analiz investitsionnogo portfelya dlya razlichnykh vidov funktsiy prinadlezhnosti”, in Sistemní doslídzhennya ta ínformatsíyní tekhnologíí̈, N2, 2008, pp. 59–76.

P. Yu. Zaychenko, M. Yesfandiyarfard, “Nechetkiy metod induktivnogo modelirovaniya dlya prognozirovaniya kursov aktsiy v zadachakh portfel'noy optimizatsii”, Vísnik Cherkas'kogo derzhavnogo tekhnologíchnogo uníversitetu, N1, 2008, pp. 9–14.

P. Yu. Zaychenko, M. Yesfandiyarfard, O. N. A. Ag Gamish, “Analiz modeli optimizatsii nechetkogo portfelya”, Vísnik natsíonal'nogo tekhníchnogo uníversitetu Ukraí̈ni “KPÍ”. Ínformatika, upravlínnya ta obchislyuval'na tekhníka.”” Kií̈ v TOO “VEK+”, N51, 2010, pp. 197– 203.

P. Yu, Zaychenko, M. Yesfandiyarfard. “Analiz i sravneniye rezul'tatov resheniya zadachi optimizatsii investitsionnogo portfelya pri primenenii modeli Markovitsa i nechetko-mnozhestvennogo metoda”, in Proceedins of XIII-th International ConferenceKDS-2007 “Knowledge, Dialogue, Solution. June, 2007, Bulgaria, pp. 278–286.

P. Yu. Zaychenko, M. Yesfandiyarfard, “Optimizatsiya investitsionnogo portfelya v usloviyakh neopredelennosti na osnove prognozirovaniya kursov aktsiy”, in Proceedings of XIV-th International ConferenceKDS- 2008 Knowledge, Dialogue, Solution. June, 2008, Bulgaria, pp. 212– 228.

P. Yu. Zaychenko, Nechetkiye modeli i metody v intellektual'nykh sistemakh. Uchebnoje posobiye dlya studentov vysshikh ucheb. Zavedeniy, Kiyev, Slovo, 2008.

M. Z. Zgurovskiy, P. Yu, Zaychenko. Modeli i metody prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh. Kiyev, Naukova dumka, 2011.

P. L. Vilenskiy, V. N. Livshits, Ye. R. Orlova, S. A. Smolyak, Otsenka effektivnosti investitsionnykh proyektov. Moskva, Delo, 1998.

S. A. Smolyak, “Uchet spetsifiki investitsionnykh proyektov pri otsenke ikh effektivnosti”, Audit i finansovyy analiz, N3, 1999.

Yu.P. Zaychenko, Malikhekh Yesfandiyarifard, “Analiz i sravneniye rezul'tatov optimizatsii investitsionnogo portfelya pri primenenii modeli Markovittsa i nechetko-mnozhestvennogo metoda” in Proceedings of X111-th International Conference KDS-2007 “Knowledge, Dialogue, Solution”, vol. 1, pp. 278–287.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Inna Sydoruk, Yuri Zaychenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.